​​Betingelser

Vilkår for brug
Sidst opdateret 22.6.2021
 
Vilkårerne for brug ("Betingelserne") regulerer brugen af Neste-hjemmeside ("Hjemmesiden") og andre Nestes elektroniske kanaler, så fx Neste App-mobilapp ("Appen") – til sammen kaldt  ("Tjenesterne").
 
Betingelserne for brug udgør en bindende aftale vedrørende tjenesterne mellem dig og Neste Oyj og dets datterselskaber (herefter "Neste").

Omfanget af tjenesterne og accept af vilkårene

Læs venligst vilkårerne for brug omhyggeligt. Ved at installere Appen, registrere dig som bruger af Tjenesterne eller ved på anden måde at bruge Tjenesterne, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret Betingelserne.

Dine forpligtelser som bruger

Formålet med Tjenesterne er at forbedre din kundeoplevelse, og at udvikle vores forretning gennem vores Hjemmeside og App, sammen med de forskellige funktioner.
 
Du skal holde dit eventuelle brugernavn og adgangskode fortrolig, og må ikke videregive dem til nogen. Du er forpligtet til løbende at ændre brugernavn og adgangskode, og til at informere Neste uden forsinkelse, hvis du bliver opmærksom på eller har mistanke om, at din adgangskode er blevet kendt af andre.
 
Ved at acceptere disse vilkår for brug, accepterer du at være fuldt ud og eksklusivt ansvarlig for alle handlinger, der udføres gennem din brugerkonto og Appen installeret af dig. Du er også fuldt ansvarlig for alle betalingstransaktioner og andre forpligtelser, der er foretaget gennem Appen. Brugen af visse funktioner i Tjenesterne kan kræve, at du er 18 år eller derover. Brugen af Tjenesterne eller deres funktionaliteter kan også kræve separat registrering eller lignende foranstaltninger.
 
Neste har også ret til ikke at tilbyde dig Tjenesterne eller nogle af deres funktioner. Eksempelvis kræver betaling af produkter tilbudt af Neste gennem Tjenesterne, en separat kreditbeslutning.

 
Intellektuelle ejendomsrettigheder

Tjenesterne og deres indhold udgør intellektuelle ejendomsrettigheder samt fortrolige oplysninger, der tilhører Neste, dets koncernselskaber og mulige tredjeparter. Uautoriseret kopiering og deling af Tjenesterne og deres indhold er forbudt, medmindre det er specifikt godkendt i Betingelserne.
 
Uden forudgående skriftligt samtykke fra Neste har du ikke ret til at:
 

  • Kopiere eller bruge Tjenesterne eller ethvert materiale, de indeholder, til andre formål end dem, der er beskrevet i servicevilkårene.
  • Sælge, distribuere eller på anden måde overføre Tjenesterne eller de materialer, de indeholder, til en tredjepart. 
  • Skabe afledte værker fra Tjenesterne eller de materialer, de indeholder. 
  • Bruge Tjenesterne eller ethvert materiale, de indeholder, til kommercielle formål. 
  • Tillade en tredjepart at foretage nogen af de ovennævnte handlinger.

 

Du accepterer ikke at kopiere noget materiale eller andre data på hjemmesiden. Du må downloade en kopi af materialet på hjemmesiden til en computer, til personlig og ikke-kommercielt brug, medmindre Neste har givet særskilt skriftlig tilladelse til anden brug.

Ansvarsbegrænsninger

I det maksimale omfang tilladt ved lov, leveres informationen på hjemmesiden "som den er" uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti af nogen art, herunder garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller egnethed til et bestemt formål. I tilfælde af, at hjemmesiden linker til en side fra en tredjepart, er et sådant link udelukkende til brug for brugerne, og Neste påtager sig intet ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af nogen form for information indeholdt på en sådan hjemmeside.
 
I det maksimale omfang tilladt ved lov, er Neste under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen som helst skader, herunder, uden begrænsning, indirekte, følgeskader eller særlige skader, såsom tab af indtægt, tab af indkomst eller tab af fortjeneste, forretningsafbrydelse, eller tab af data eller tab af information, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge oplysningerne på webstedet.
 
Neste påtager sig intet ansvar for indirekte udgifter, skader eller tab (herunder køb af dækning) som følge af brugen af Tjenesterne eller manglende evne til at bruge Tjenesterne. Neste er endvidere ikke ansvarlig for skader, som skyldes force majeure eller anden tilsvarende og urimelig hændelse, der hæmmer Nestes aktiviteter.
 
Neste garanterer ikke, at Tjenesterne er tilgængelige eller til din rådighed uden afbrydelser, og er ikke ansvarlig for tab af data eller mulige skader, der skyldes afbrydelser i Tjenesterne. Tjenesterne og de data, du har gemt i Tjenesterne, kan blive afbrudt, eksempelvis på grund af server-vedligeholdelse, ligesom data og andet materiale kan blive ødelagt eller permanent tabt, pga. uventede årsager. Neste bestræber sig på at give dig besked på forhånd, om afbrydelser i Tjenesterne, i det omfang det er muligt.
 
Neste har ret til at lukke Tjenesterne ned eller forhindre brugen af Tjenesterne eller dele heraf og ikke at gennemføre et køb eller andre handlinger, foretaget af dig, gennem Tjenesterne, især af følgende årsager:
 
Sikkerhedsgrunde, hvor der er grund til at mistænke, at Tjenesterne eller en funktion i disse, bliver brugt uberettiget, ulovligt eller svigagtigt.
 
Du bruger Tjenesterne eller deres funktioner på en måde, der er væsentligt imod Betingelserne eller særlige vilkår for Tjenesternes funktion.
 
En del af Tjenesterne kan omfatte fremadrettede udsagn om virksomheden, resultaterne af aktiviteter og Nestes økonomiske status. Udsagn, der ikke er baseret på historiske fakta, er eller kan betragtes som fremadrettede udsagn. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på kommende forventninger og antagelser. Udsagnene afhænger af kendte og ukendte faktorer, der kan resultere i, at Nestes eller Nestes forretningsområders faktiske resultater, præstationer eller bedrifter er væsentligt anderledes sammenlignet med, hvad disse fremadrettede udsagn enten direkte eller indirekte udtrykker. Fremadrettede udsagn afgivet af tredjeparter repræsenterer ikke Neste eller Neste-ledelsens meninger eller forudsigelser. Fremadrettede udsagn er ikke ment som investeringsrådgivning. Neste har ingen forpligtelse til at verificere eller opdatere estimater eller andre fremadrettede udsagn udstedt af analytikere eller andre tredjeparter. I tilfælde af ,at du bruger eller udnytter fremadrettede udsagn, gør du det på eget ansvar og risiko.
 
Du er også selv fuldt ansvarlig for alle de data, som du har rapporteret eller sendt til Tjenesterne. Neste har ret til at offentliggøre og på anden måde bruge sådanne data, som du har givet Neste gennem Tjenesterne. Neste forbeholder sig også retten til at slette denne slags data til enhver tid. Tjenesterne kan også indeholde links til tredjeparters websteder. Ved at aktivere et af sådanne links forlader du de Tjenester, der leveres af Neste. Neste er på ingen måde ansvarlig for funktionen af sådanne hjemmesider, behandlingen af data indsamlet af disse hjemmesider, indholdet, rigtigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne på disse hjemmesider eller brugen af sådanne hjemmesider. Neste fører ikke tilsyn med arten eller indholdet af sådanne hjemmesider. Desuden anbefaler Neste ikke websteder, information om dem eller produkter eller tjenester fra nogen tredjepart. Vi anbefaler, at du læser brugerbetingelserne og fortrolighedspolitikkerne for webstederne omhyggeligt.

Diverse

Neste kan til enhver tid uden forudgående meddelelse eller kompensation foretage ændringer i Tjenesterne. Neste kan også stoppe med at levere Tjenesterne til enhver tid og slette de data, der er i Tjenesterne og indsamlet og behandlet gennem dem, uden forudgående varsel. Neste kan til enhver tid ensidigt ændre eller supplere disse vilkår for brug ved at give dig besked om ændringen i Tjenesterne eller kontakte dig på anden vis. En ændring træder i kraft, når ændringen er blevet meddelt på Tjenesterne, eller når meddelelsen leveret på anden måde er sendt. Ved at fortsætte med at bruge Tjenesterne efter en sådan meddelelse accepterer du de ændrede vilkår for brug. I tilfælde af, at du ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan du desværre ikke længere bruge vores Tjenester efter ændringen. Neste har ret til frit at overføre aftalen, der udgør Betingelserne, til en tredjepart ved at give dig besked om den i Tjenesterne eller på anden måde kontakte dig.
 
Hvis en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne bliver fundet ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal de øvrige bestemmelser fortolkes i overensstemmelse med gældende love, så præcist som muligt, svarende til vilkårenes oprindelige formål. I andre henseender forbliver vilkårene fuldt ud gyldige. Forudsat at Neste ikke vil påberåbe sig nogen af rettighederne i overensstemmelse med Betingelserne eller giver afkald på retten til at påberåbe sig en rettighed baseret på disse vilkår, skal det ikke begrænse Nestes ret til senere at påberåbe sig disse eller andre rettigheder i overensstemmelse med Betingelserne.
 
Vi bruger open source-software i vores tjenester. Du kan gøre dig bekendt med den open source-software, der blev brugt på det tidspunkt, på www.neste.com/licenses. Open source-softwarelicens-vilkårene gælder som angivet mere detaljeret i Tjenesterne. Betingelserne er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Finland, med undtagelse af dets lovvalgsregler. Vi bestræber os på at løse enhver mulig uenighed direkte med dig.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål vedrørende Tjenesterne eller vilkår for brug, bedes du kontakte os via e-mail på neste@neste.com.
 
Meddelelser og krav vedrørende aftalen, der udgør Betingelserne, sendes uden forsinkelse til neste@neste.com.