Håndtering af personoplysninger

 

1. Controller

Den dataansvarlige for dine data er den virksomhed, du har indgået aftale med. I Finland er virksomheden, der er ansvarlig for kundedata, Neste Marke
ting Ltd.
 
Neste hovedkontor:
Neste Corporation
Keilaranta PO
kasse 95
00095 Neste, Finland

Vejnavn: Keilaranta 21, Espoo
Telefon (omstilling): +358 10 45811
Kontaktoplysningerne for andre Neste-lokationer kan findes på vores hjemmeside på neste.com
 

2.  Hvilke personlige data indsamler vi om dig?

De personlige data, vi indsamler om dig, varierer afhængigt af de produkter eller tjenester, du køber eller bestiller hos os. Bemærk venligst, at ikke alle tjenester er tilgængelige i alle lande.

 

 • Personlige data – vi indsamler personoplysninger om dig, når du køber produkter og tjenester hos os. Sådanne oplysninger omfatter dine kontaktoplysninger (fx navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), personnummer, demografiske oplysninger (fx køn, alder, modersmål, nationalitet, erhverv), økonomiske oplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for kreditoplysning, herunder oplysninger om inkasso (hvis relevant) og resultater af kredittjek.
 • Neste-kortoplysninger – kortholder og gyldighedsperiode, kreditgrænse, korttype og oplysninger, der er nødvendige for at forhindre eller opdage hvidvask og terrorfinansiering, samt enhver information Neste har brug for, for at overholde handelssanktioner, altid i overensstemmelse med lokal lovgivning.
 • Neste rabatkortoplysninger – kortnummer og gyldighedsperiode, navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresseoplysninger, fødselsdato.
 • Kontrakt- og transaktionsdetaljer – oplysninger om dine kontrakter, ordrer og køb, herunder dine køb med Nestes betalingsmetoder, fakturadetaljer og relaterede betalinger, registreringer af telefonopkald til vores kundeservice og kredittjek og din kommunikation med os.
 • Betalingsoplysninger – betalingsmetode og bankkontooplysninger, der for eksempel er nødvendige for at bekræfte eller refundere køb, samt oplysninger om eventuelle rabat- eller loyalitetskort.
 • Neste App – data afgivet i forbindelse med registrering (navn, e-mailadresse, telefonnummer), bruger-id. Kortoplysningerne, der er gemt i Neste-appen, er kun tilgængelige på din enhed. De bliver aldrig gemt på Nestes servere.
 • Oma Neste, ekstranet - information relateret til dit kundeforhold og registrering (kundenummer, navn, adresse, kontaktoplysninger, bruger-id), information relateret til kort, information relateret til køb, dine aktiviteter i tjenesten.
 • Hjemmesidebesøg – når du bruger vores online- og mobiltjenester, kontakter os via vores hjemmeside eller abonnerer på materialer såsom nyhedsbreve, rapporter og pressemeddelelser, afgiver du personlige data. Vi indsamler oplysninger om din aktivitet på vores hjemmeside (se vores cookiepolitik ) og oplysninger om din enhed og din netværksforbindelse (for eksempel dim enheds ID, din MAC-adresse og din IP-adresse).
 • Events – oplysninger, du afgiverr, når du tilmelder dig et arrangement. 
 • Konkurrencer, lodtrækninger og spil – de oplysninger, du indtaster, når du deltager, som fx dit navn, telefonnummer, adresse og de svar, du indtaster.
 • Videoovervågning ved Neste servicestationer. Lokalerne kan have overvågningskameraer tilhørende både Neste og virksomheder, der leverer sikkerhedstjenester til Neste. Videooptagelserne bruges til at sikre tryghed, til at efterforske klager og til at forebygge og afhjælpe tyveri og andre skadelige aktiviteter, som hærværk og andre handlinger, der har til formål at beskadige ejendom eller skade personer. Om nødvendigt bruger vi også video til at komme i kontakt med ejeren eller besidderen af et køretøj – eksempelvis for at beskytte kundens ejendom eller helbred, eller andre ekstraordinære omstændigheder. Vi kan bruge tredjepartstjenesteudbydere til at få adgang til kontaktoplysninger.
   

3. Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

 • Fra dig – I de fleste tilfælde modtager vi personlige data direkte fra dig når du køber produkter eller tjenester hos os, opretter en brugerkonto eller deltager i en konkurrence eller præmielodtrækning.
 • Fra tredjeparter – herunder offentlige adresse- og køretøjsregistre, marketingpartnere, kreditvurderingsbureauer, inkassobureauer og vores andre partnere. For at sikre, at vi behandler dine nøjagtige rigtige data, bruger vi tjenester fra eksterne tjenesteudbydere til at supplere de data, du giver os, og for at holde dem ajour. Med henblik på yderligere kundetilgang indsamler vi kontaktoplysninger fra virksomhedens hjemmesider.
 • Neste Group-virksomheder: Vi deler dine personoplysninger inden for Neste Group i forbindelse med fx økonomiadministration og kreditkontrol.

4. Hvad gør vi med dine data?

Vi indsamler dine personoplysninger for at bevare vores kunderelation, for at målrette markedsføring til dig og for både at udvikle og tilbyde produkter og tjenester.
 
Vi behandler kun dine personoplysninger til foruddefinerede og legitime formål baseret på en kontrakt, samtykke, en juridisk forpligtelse eller legitim interesse.

 
4.1 Levering af produkter og tjenester

Dette omfatter modtagelse af en ordre og levering af et produkt eller en service, samt behandling af fakturaer relateret til en ordre. Om nødvendigt bruger vi også personoplysninger til at indsamle forsinkede betalinger.
 
Behandlingen af data er baseret på en aftale mellem dig og Neste og er nødvendig for at opfylde de forpligtelser, der følger af kundeforholdet. Hvis loven kræver det, vil vi bede om dit samtykke til levering af nogle tjenester. Sådanne tjenester omfatter tjenester, der anvender lokationsdata.
 

4.2 Kreditværdighedsvurdering og juridiske forpligtelser

Vi vurderer din kreditværdighed i forbindelse med en ordre, og ved fastsættelse af din kreditgrænse. Dette er baseret på en aftale mellem dig og os.
 
Vi bruger automatiseret beslutningstagning til at lette kreditværdighedsvurderinger. Vi bruger kreditbureauer og offentlige registre til at vurdere risikoen for manglende betaling og sandsynligheden for, at du er i stand til at betale din gæld tilbage. Vi sammenligner disse oplysninger med vilkårene i den aftale, du er ved at indgå med os. På baggrund af denne vurdering afgør vi, om og på, hvilke betingelser vi kan give dig en betalingsperiode.
 
Vi tager følgende oplysninger i betragtning, når vi træffer beslutninger om kreditværdighed:

 • De informationer, du har oplyst i din ansøgning 
 • Din tidligere betalingsadfærd i dit kundeforhold til Neste og information om eventuel manglende betaling af gæld 
 • Oplysningerne fra de kreditvurderingsbureauer, vi bruger – samt de offentlige oplysninger, der er tilgængelige om dig. 
 • Vi kan bede dig om at give yderligere oplysninger, før vi kan tilbyde en betalingsperiode. Det kan fx være oplysninger om årsregnskaber eller samtykke fra en værge.

 
Juridiske forpligtelser
 
Vi indsamler oplysninger, der er nødvendige for at forhindre eller afsløre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, samt de oplysninger, der er nødvendige for, at Neste kan overholde handelssanktioner, altid i overensstemmelse med lokal lovgivning. Andre juridiske forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger kan pålægges os af eksempelvis skatte- og regnskabslovgivningen.

4.3 Kundeservice og forbedring af serviceydelser

Vi optager kundeservice og kreditkontrolopkald, e-mails og chatbeskeder, så vi kan besvare dine spørgsmål og andre forespørgsler vedrørende vores produkter og tjenester. Vi optager opkald for at verificere ordrer, og for at opretholde og udvikle kvaliteten af vores kundeservice. Det er vores legale interesse at forbedre vores tjenester.

4.4 Målrettet markedsføring

Vi indsamler oplysninger om dine kontakter og kommunikation med os, samt om dine køb og brug af vores tjenester, herunder elektroniske tjenester, såsom Neste-appen og websider, i overensstemmelse med vores legale interesse:

 

 • For bedre at forstå brugsmønstre blandt kunder
 • For at forbedre kundeoplevelsen
 • For at videreudvikle vores tjenester og produkter
 • For at imødekomme vores kunders interesser og behov
 • For at tilbyde vores tjenester og produkter.

 
Vi analyserer vores kunders brug af vores tjenester og produkter, og udarbejder statistik over brugen. Vi indsamler også data om din aktivitet, når du modtager vores marketingbeskeder.
 
På baggrund af de data, vi har indsamlet, opretter vi en profil, der beskriver dig som kunde så præcist som muligt. Det gør vi for at kunne kategorisere dig i forskellige segmenter efter dine samlede årlige indkøb, din købsfrekvens eller det produktsortiment, du eksempelvis foretrækker. Vi målretter marketingbudskaber baseret på de profiler, vi opretter. De tilbudte fordele og indholdet af budskaber varierer fra kunde til kunde. Det skaber merværdi for dig: Du vil blive forsynet med bedre tjenester og produkter og modtage marketingbudskaber, der bedre opfylder dine behov. Det gør os også i stand til bedre at imødekomme vores kunders konstant skiftende behov og ønsker.
 
Du har altid ret til at anmode om oplysninger om din profil og de persondata og datakategorier, som den er baseret på. Derudover har du altid ret til at nægte at modtage meddelelser af denne type. Vi beskæftiger os ikke med profilering, der ville have retsvirkninger eller andre væsentlige virkninger for dig, som beskrevet i EU's generelle databeskyttelsesforordning. 

4.5 Online annoncering

Vi markedsfører vores produkter og tjenester online, på vores egne og vores partneres hjemmesider, i henhold til vores legale interesse. Markedsføringen foregår ved hjælp af målrettede cookies placeret på hjemmesiderne. Vi kan også målrette markedsføring mod dig på sociale medier baseret på dit telefonnummer, navn og e-mailadresse, hvis du ikke har blokeret markedsføring.
 
Vi kan også bruge marketingpartnere, som viser vores produkter og tjenester til dig på deres egne tjenester eller kanaler, men som ikke har modtaget dine personlige data fra os. Hvis du ønsker at forhindre den type markedsføring eller anvende nogle af dine andre rettigheder, bedes du kontakte den pågældende marketingpartner direkte. 

4.6 Samtykkebaseret markedsføring

Digital, direkte markedsføring er altid baseret på dit samtykke, og indholdet af beskederne er baseret på kategorien af produkter eller tjenester relateret til dit kundeforhold. Vi bruger eksempelvis direkte, digital markedsføring via e-mail, SMS eller push-beskeder. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, enten ved at klikke på linket i den besked, du modtager, underrette Neste eller ved at ændre indstillingerne på din enhed, enten ved at deaktivere eller tillade push-beskeder. 

4.7 Kundekommunikation

Vi kan sende dig beskeder relateret til vores kundeforhold baseret på vores legale interesse. Sådanne meddelelser kan indeholde information og tilbud om produkter og tjenester. Beskeder kan fx sendes som vedhæftede fakturaer.
 
Hvis det er nødvendigt, kan vi også sende dig sikkerhedsdatablade. Til den type kommunikation behøver vi ikke dit samtykke. Til kundekommunikation bruger vi elektroniske kanaler såsom e-mail, SMS eller push-beskeder. 

4.8 Udlevering af konkurrencepræmier

Vi bruger dine personlige data til at levere præmier i konkurrencer og præmielodtrækninger. Det er baseret på dit samtykke til vilkår og betingelser og reglerne for konkurrencen.
 

5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Vi gemmer dine personlige data, så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne håndtering af personoplysninger. Personoplysninger slettes eller anonymiseres automatisk fra systemerne, når opbevaringsperioden er udløbet, eller grundlaget for behandlingen ikke længere eksisterer. Der er ingen begrænsninger for opbevaring af anonymiserede data.
 
Kontraktdata, som fx kundeforholdsdata, opbevares i kundeforholdets varighed. Vi gemmer derefter dine kundedata i yderligere to år til markedsføringsformål. Kundeforholdet anses for ophævet, hvis kundeforholdet ikke har nogen transaktioner eller kontakter i to år.
Data, der behandles på grundlag af juridiske forpligtelser, opbevares i den periode, der er defineret af lokal lovgivning. Opbevaringsperioden for personoplysninger bestemmes for eksempel af bogførings- eller anti-hvidvasklovgivningen.
 
I henhold til bogføringsloven opbevarer vi regnskabsmateriale, som fx salgsfakturaer, i seks år fra udgangen af det år, hvor regnskabsåret sluttede.
 
I overensstemmelse med hvidvasklovgivningen skal kundekendskabs- og transaktionsdata opbevares i en periode på fem år fra ophøret af det permanente kundeforhold. Disse data omfatter den relevante persons navn, fødselsdato, Cpr. nr. og adresse; repræsentantens navn, fødselsdato og personlige cpr. nr.; en juridisk persons fulde navn, registreringsnummer, registreringsdato, registreringsmyndighed og adressen på den juridiske persons vedtægtsmæssige hjemsted og, hvis den er forskellig, adressen på dennes hovedforretningssted og, hvor det er relevant, vedtægterne eller selskabets vedtægter.
 
Følgende er eksempler på personoplysninger, der behandles og opbevares på baggrund af legal interesse: Udvikling af tjenester ved hjælp af optagelser af telefonopkald, direkte markedsføring efter ophør af et kundeforhold og videoovervågning på detail-lokationer. Data af denne art opbevares så længe, der er grundlag for behandlingen. Hvis kunden har mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, slettes dataene.
 
Personoplysninger baseret på samtykke bruges kun til foruddefinerede formål indtil videre, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage. Dette omfatter digital, direkte markedsføring, og du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

6. Hvem har adgang til dine data?

Kun personer, der skal behandle personoplysninger under udførelsen af arbejdsopgaver, har adgang til kundedataene. Alle sådanne personer er bundet af tavshedspligt.
 
Når vi deler personlige data med andre organisationer, sikrer vi, at vi kun deler dem til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik, og at vi har en legal grund til at gøre det. Vi deler personlige data inden for Neste Group såvel som med tjenesteudbydere og partnere.
 
Neste Gruppens selskaber
 
Vi deler personlige data inden for Neste Group, når det er nødvendigt til formålene nævnt i denne fortrolighedspolitik. Vi deler personoplysninger med andre koncernselskaber i forbindelse med fx økonomiadministration og kreditkontrol.
 
ICT(Information and Communications Technology) -tjenesteudbydere og leverandører 
 
Vi bruger nøje udvalgte ICT-partnere, der leverer brugersupport, vedligeholdelse og udviklingstjenester til ICT-systemer.
 
Udbydere af markedsføringstjenester
 
Vi bruger nøje udvalgte marketingtjenesteudbydere, kommunikationstjenesteudbydere og mediebureauer, der hjælper os med at levere og producere marketingindhold baseret på de personlige data, vi indsamler fra vores kunder.
  
Kundeserviceudbydere
 
Vi deler personoplysninger med en ekstern tjenesteudbyder, når de håndterer kundeservice på vores vegne.
  
Kreditkontrol og andre kunde due-diligence-tjenester
 
Vi deler personoplysninger med nøje udvalgte kreditvurderingsbureauer, når vi vurderer dine ordrer, vurderer din kreditværdighed og om nødvendigt indsamler forfalden gæld fra dig, eller informerer dig om dine udestående fakturaer fra Neste. Vores partnere udfører også obligatoriske baggrundstjek på vores vegne, hvis det er nødvendigt, så vi kan overholde vores forpligtelser som betalingstjenesteudbyder og forhindre hvidvask af penge og terrorfinansiering.
 
Udbydere af betalings- og faktureringstjenester
 
Pålidelige betalings- og faktureringstjenesteudbydere hjælper os med at behandle betalings- og faktureringstransaktioner.
 
 Leverandører af transportydelser og leverandører af produkter
 
Vi videregiver personoplysninger til transporttjenesteudbydere og produktleverandører, for at levere de bestilte produkter til kunder.
 
Andre partnere
 
Vi videregiver personlige data til vores partnere for eksempelvis at sikre, at de giver dig tilpassende fordele. Om nødvendigt videregiver vi også personoplysninger til vores partnere under ekstraordinære omstændigheder, såsom beskyttelse af vores kunders ejendom eller helbred.
 
 Myndigheder
 
Vi videregiver dine personoplysninger efter anmodning fra en myndighed, i forbindelse med retssager, efter kendelse fra en domstol eller i forbindelse med offentlige myndigheders processer.
 
 Opkøb
 
I forbindelse med forretningsaftaler kan vi videregive dine personoplysninger til købere og deres rådgivere.

7.  Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vi overfører eller videregiver ikke dine personoplysninger uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde uden juridiske grunde, og medmindre de er tilstrækkeligt beskyttet.
 
Nogle af vores tjenesteudbydere er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og vi overfører personoplysninger til dem, hvis det er nødvendigt til formålene nævnt i denne Håndtering af personoplysninger.
 
Vi sikrer, at vi bruger de nødvendige kontraktmæssige sikkerhedsforanstaltninger (fx standarddatabeskyttelsesklausulerne godkendt af Europa-Kommissionen), når vi overfører personoplysninger til sådanne tjenesteudbydere.

8. Hvordan sikrer vi informationssikkerhed?

Vi gør alt, hvad vi kan for at holde dine data sikre. Gennem kontinuerlig og aktiv udvikling sikrer vi, at dine data forbliver sikre.
 
Neste anvender de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og procedurer for at beskytte dine personlige data mod tab, misbrug, ændring eller ødelæggelse.
 
Alle Neste medarbejdere og samarbejdspartnere er bundet af en informationssikkerhedspolitik, der stipulerer mere detaljerede instruktioner. De systemer og applikationer, der bruges til at behandle personoplysninger, kan kun tilgås af personer, der har brug for dataene i udførelsen af deres opgaver.
 
Hvis de elektroniske data administreres af en tredjepart på vegne af Neste, kræver Neste, at den pågældende tredjepart overholder omfattende informationssikkerhedskrav.
 
Hvis personoplysninger behandles manuelt, sker det i omgivelser, der er godkendt til sådanne formål. Lokaler, der er beskyttet af de nødvendige fysiske sikkerhedsforanstaltninger, som fx adgangskontrolsystemer og overvågningskameraer.

9. Cookies

Neste bruger cookies og lignende teknologier på sin hjemmeside til at indsamle og gemme oplysninger, når besøgende browser på siden. Ved at bruge cookies, kan vi:

 • Sikre, at hjemmesiden er funktionel
 • Forbedre brugeroplevelsen ved fx at personalisere indhold og annoncer – eller levere funktionaitet til sociale medier
 • Indsamle oplysninger om dit besøg på hjemmesiden for at analysere datatrafik
 • Give vores medie-, reklame- og analysepartnere information om den måde, du bruger vores hjemmeside på.

 
Hvad er cookies?
Når du besøger en hjemmeside, kan den gemme eller hente oplysninger om din browser, normalt i form af cookies. Disse oplysninger kan vedrøre dig eller dine indstillinger og din enhed, og de kan blive brugt til at ændre hjemmesiden, så den fungerer, som du forventer. Oplysningerne gør det muligt at give dig en mere personlig serviceoplevelse.
 
Du kan altid ændre dine præferencer eller nægte at acceptere nogle typer af cookies ved at klikke på knappen cookie-indstillinger nederst på siden. Formålet med cookies er at give dig en mere personlig serviceoplevelse, så vær opmærksom på, at blokering af cookies kan påvirke din oplevelse online samt de tjenester, vi leverer. Lær mere om vores cookiepolitik.
 

10. Rettigheder relateret til dine personlige data, og hvordan du bruger dem

Du kan gøre brug af dine rettigheder i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) ved at indsende en anmodning. Du kan bruge kontaktformularen på denne hjemmesiden eller kontakte vores kundeservice. Vi vil besvare din anmodning inden for 30 dage efter at have modtaget den. Anmodningen skal være klar og forståelig. Hvis din anmodning er omfattende eller kompleks, kan sagsbehandlingstiden forlænges med op til to måneder.
 
Vi vil også give dig besked, hvis vi ikke er i stand til at efterkomme din anmodning, såsom sletning af dine data, som vi er juridisk forpligtet eller på anden måde berettiget til at beholde. Vi vil vurdere anmodningerne fra sag til sag, og om nødvendigt anmode om yderligere oplysninger fra dig, for at behandle dem. Du skal være parat til at dokumentere din identitet. Du har ret til at gøre brug af dine rettigheder gratis én gang om året.
 
Hvis Neste anser anmodningen for at være åbenlyst ubegrundet eller urimelig, kan Neste nægte at behandle anmodningen eller opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger. Din anmodning, samt de oplysninger, du giver, vil blive gemt i vores systemer.
 
Ret til adgang til dine personlige data
 
Du har ret til at vide, hvad og hvordan vi behandler dine personoplysninger, og til at modtage en kopi af oplysningerne.
 
Ret til at anmode om berigtigelse af personoplysninger
 
Vi forsøger altid at holde dine personoplysninger opdateret, men hvis du bemærker, at vi behandler forældede eller på anden måde unøjagtige personoplysninger, har du altid ret til at bede os om at berigtige dine personoplysninger.
 
Ret til at anmode om sletning ("retten til at blive glemt")
 
I visse tilfælde har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Du kan gøre brug af denne ret, hvis du eksempelvis mener, at vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik.

Når vi har verificeret nøjagtigheden af din anmodning, sletter vi dine data, medmindre vi er nødt til at beholde dem for at overholde vores juridiske forpligtelser, såsom regnskabsmæssige forpligtelser. Dine personlige data vil automatisk blive slettet fra Nestes systemer efter de opbevaringsperioder, vi angiver, eller når der ikke er nogen juridisk forpligtelse til at opbevare dem.
 
Ret til at begrænse behandlingen
 
I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi ikke gør andet ved persondataene end at gemme dem i vores it-systemer. Når vi har bekræftet nøjagtigheden af din anmodning, stopper vi med at behandle dine personoplysninger.
 
Ret til at gøre indsigelse mod behandling
 
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i det normale forløb af vores virksomhed, når behandlingen er baseret på Nestes legale interesse. Når vi modtager din anmodning, vil vi omhyggeligt vurdere den og stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvis vores behandling har været urimelig. Neste kan afvise din anmodning, hvis der er tvingende legitime grunde til at behandle dine personoplysninger.
 
 Blokering af digital, direkte markedsføring
 
Du har altid ret til at nægte direkte markedsføring. Den nemmeste måde at gøre dette på er at klikke på knappen "Afmeld" i vores marketingbeskeder. Du kan muligvis stadig modtage enkelte marketingbeskeder, efter at marketingblokeringen er blevet opdateret i vores systemer. Det skyldes, at vi har planlagt udsendelsen af en besked på forhånd.
 
 Ret til dataportabilitet
 
Du har ret til at bede os om at sende dig – eller en anden person – en kopi af de data, du har givet os, i et almindeligt tilgængeligt, maskinlæsbart format. Denne ret gælder udelukkende for de personoplysninger, du har givet os, når vi har indsamlet dem på baggrund af dit samtykke eller en aftale mellem dig og os.

Når vi har bekræftet nøjagtigheden af din anmodning, sender vi dine data til den adresse, der er angivet i din anmodning. 
 
Ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed
 
Vi håber, at du altid vil kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Men hvis du mener, at vi ikke har overholdt databeskyttelseslovgivningen ved behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden). Du kan kontakte tilsynsmyndigheden i dit bopæls- eller arbejdsland.

11. Send en anmodning om beskyttelse af personlige oplysninger til Neste

 • Privatkunde - Indsend en anmodning om beskyttelse af personlige oplysninger
 • Erhvervskunde - Indsend en anmodning om beskyttelse af personlige oplysninger

Tilføj venligst navnet på en kontaktperson (hvem kender dig hos Neste?) i formularens felt "Yderligere information". Det giver os mulighed for lettere at finde dine personlige data.

Jobsøgende

Du kan administrere dine personlige data gennem Nestes karrieremuligheder-portal. Du kan til enhver tid ændre, opdatere eller slette dine personlige data.
Vi bruger muligvis egnethedstest og/eller videointerviews som en del af rekrutteringsprocessen. Du kan bede vores tjenesteudbyder (RecRight) om yderligere information om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med eksempelvis egnethedstest og/eller videosamtaler. Videointerviews gemmes i 12 måneder. Hvis det er nødvendigt, kan du bede RecRight om at slette din video og din personlige konto, ved at sende en e-mail til support@recright.com.
Medarbejder – Se Nestes interne hjemmeside (Cosmos) for mere information
Tidligere medarbejder – Kontakt din tidligere leder eller HR
 

12. Opdateringer af ighedseerighedspolitik

 • Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer i fortrolighedspolitikken på vores hjemmeside: Spørgsmål om databeskyttelse?

13.Spørgsmål om databeskyttelse?

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger hos Neste, og du ikke kan finde svaret på disse sider, kan du stille dine spørgsmål ved at bruge kotaktformularen eller kontakte Nestes kundeservice. Hvis du ønsker at gøre brug af dine databeskyttelsesrettigheder, bedes du indsende en anmodning om beskyttelse af personlige oplysninger her.

Spørgsmål om behandlingen af personoplysninger hos Neste? Send venligst dine spørgsmål ved hjælp af denne formular. https://www.neste.dk/om-neste/kontakt 

Ofte stillede spørgsmål
Mine adressedata er forkerte. Hvordan kan jeg opdatere dem?
Vi bestræber os på at holde dine data opdateret. Du kan informere os om din ændrede adresse eller andre detaljer ved at kontakte vores kundeservice.
 
Jeg har problemer med kortbetalinger eller med at bruge Neste App. Hvad skal jeg gøre?
Kontakt venligst vores kundeservice.
 
Jeg ønsker ikke længere at bruge Neste App. Hvordan kan jeg slette mine data knyttet til det?
Udfyld GDPR-anmodningen her. Vi kan slette de personoplysninger, vi behandler, uden forsinkelse, i det omfang, der ikke er nogen juridisk forpligtelse til at opbevare dem. Det gælder blandt andet: Brugerdata relateret til Nestes elektroniske tjenester. Bemærk venligst, at hvis du bruger et Neste-mobilkort, kontakter vi dig for at bekræfte din identitet. Alle data relateret til betalingsinstrumenter (såsom kundeoplysninger) opbevares i overensstemmelse med lokal lovgivning.
 
Jeg vil ikke have nogen marketingbeskeder. Hvad skal jeg gøre?
Alle vores markedsføringsbeskeder indeholder muligheden for at trække samtykket tilbage ved at klikke på et link i meddelelsen. Du kan også informere vores kundeservice om dit ønske om at blokere markedsføring.  
 
Kan du sende mig nogle klistermærker?
Vi uddeler desværre ikke længere klistermærker.
 
Jeg modtog en besked om kundekendskab, og jeg undrer mig lidt over den adresse, den blev sendt fra. Er det en phishing-besked?
Kundekendskab er baseret på lovgivning, der blandt andet har til formål at forebygge hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Derfor beder vi dig opdatere dine data løbende.