Vejtransport i dag og i morgen

Vejtransport i dag og i morgen

Transport er en af de største kilder til drivhusgasudledninger. I 2018 stod vejtransporten i Den Europæiske Union (EU-27) for, hvad der svarer til 786 millioner tons drivhusgas (Mt CO2e)1, hvilket repræsenterer 73 % af alle transportudledninger i Europa. Håndtering af udledninger fra vejtransport er således altafgørende for at reducere den samlede mobilitets klimapåvirkning.

Vejen til at reducere udledningen af drivhusgasser (GHG) kræver flere parallelle forløb. Det handler om at prioritere og træffe valg. Ifølge Europa-Kommissionens Impact Assessment Study2 vil forbrændingsmotorer stadig drive størstedelen af køretøjer i 2030, selv i et scenarie, der forudsætter det hurtigst mulige skifte til el. For tunge lastbiler vil diesel stadig være langt den mest brugte energikilde3. Så, når det kommer til at håndtere udledninger fra vejtransport, er HVO100 vedvarende diesel fortsat en omkostningseffektiv løsning for den eksisterende dieselflåde.

truck on the road

Danmark mål: Inden 2030 skal Danmark reducere sin udledning af drivhusgasser med 70 % i forhold til niveauet i 1990.

I 2045 skal Danmark være klimaneutral.
I 2050 skal Danmark optage mere CO2, end det udleder (dvs. Danmark skal reducere udledningen med 110 % i forhold til 1990-niveauet).

road transport forest

Opfyld 2030-målene inden 20:30 i aften

Elektriske og plug-in hybrider bliver stadig mere populære. De tegnede sig for 23 %4 af salget af alle personbiler i 2020. De fleste køretøjer på vejene i dag, og i de kommende år, bruger dog forbrændingsmotorer. Mange personbiler og det overvældende flertal af varebiler er drevet af dieselmotorer. Biobrændstoffer, såsom Neste MY Renewable Diesel HVO100, er umiddelbart tilgængelige løsninger, der gør det muligt for transport-sektoren at opfylde EU's ambitiøse mål om at reducere drivhusgasudledningen (GHG) i 2030 med mindst 55 % sammenlignet med niveauerne i 1990. Den seneste Smart & Sustainable Mobilitetsstrategi5 har et mål om at få 30 millioner elbiler på vejene i EU. Det repræsenterer dog kun 12 % af den nuværende flåde, og der er derfor behov for en løsning, der reducerer drivhusgasudledningen (GHG) fra størstedelen af køretøjerne.

Opdeling af europæiske personbiler efter energikilde

Chart 1
 • 3.4% Alternative brændstoffer
 • 0.4% Batteri el
 • 0.8% Plug-in hybrid el
 • 42.3% Diesel
 • 52.9% Benzin

Opdeling af europæiske lette lastbiler efter energikilde

Chart 2
 • 2.4% Alternative brændstoffer
 • 0.3% Batteri el
 • 0.0% Plug-in hybrid el
 • 7.8% Benzin
 • 89.5% Diesel 

Opdeling af europæiske busser efter energikilde

Chart 3
 • 3.3% Alternative brændstoffer
 • 0.6% Batteri el
 • 0.7% Plug-in hybrid el
 • 0.8% Benzin
 • 94.5% Diesel

Opdeling af europæiske tunge lastbiler efter energikilde

Chart 4
 • 2.9% Alternative brændstoffer
 • 0.4% Batteri el
 • 0.1% Plug-in hybrid el
 • 0.1% Benzin 
 • 96.5% Diesel

Hvor kan jeg tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100)?

FIND TANKSTATION ELLER DISTRIBUTØR

Vil du vide mere?

 

KONTAKT OS

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)