Vejen til bæredygtig transport

Vejen til bæredygtig transport

Europa har sat ambitiøse klimamål. Det kræver en hurtig indsats og en vilje til at vælge mere bæredygtige alternativer. Det gælder især inden for transport, der har været afhængig af fossile brændstoffer, alt for længe. Neste MY Renewable Diesel kan yde et reelt bidrag til EU's klimamål ved at muliggøre betydelige reduktioner af drivhusgasudledning (GHG). Neste MY Renewable DieselTM gør det muligt for sine brugere straks at reducere drivhusgasudledning med op til 90 % over brændstoffets samlede livscyklus, sammenlignet med fossil diesel (beregningsmetode: EU Renewable Energy Directive II, 2018/2001/EU). I 2022 hjalp Nestes vedvarende løsninger kunder med at reducere deres drivhusgasudledninger globalt med i alt 11,1 millioner tons*. Denne mængde svarer til det årlige CO2-aftryk for 1,8 millioner gennemsnitlige EU-borgere (kilde: Verdensbanken) eller fjernelse af fire millioner personbiler fra vejene, i et helt år.

person looking at sky

EU har sat ambitiøse mål

truck emissions icon

Vejtransport er rygraden i den europæiske økonomi og den vigtigste godstransportform. Det er samtidig en væsentlig kilde til drivhusgasudledning. EU har sat et juridisk bindende mål om 30 % reduktion i gennemsnit, for flådeudledninger fra nye lastbiler, inden 2030.

greenhouse gas reduction

EU har sat et ambitiøst mål om at reducere drivhusgasudledning (GHG) i 2030 med mindst 55 % sammenlignet med niveauerne i 1990. At opnå en 55 % reduktion i drivhusgasudledning vil kræve handling i alle sektorer af økonomien, og få EU på rette vej, for at nå klimaneutralitet inden 2050.

Et betydeligt hul i forhold til at nå 2030-målene

Selv når man bruger optimistiske modeller, vil et grundlæggende skifte til el- og brintdrevne køretøjer stadig efterlade et væsentligt hul, når man ser på 2030-målene for reduktion i udledninger. Ifølge Europa-Kommissionens konsekvensanalyse vil størstedelen af tunge lastbiler i 2030 være dieseldrevne. Neste MY Renewable Diesel kan reducere drivhusgasudledninger fra alle dieseldrevne køretøjer med op til 90 % over brændstoffets samlede livscyklus, sammenlignet med fossil diesel (beregningsmetode: EU Renewable Energy Directive, II 2018/2001/EU).

Forandringer tager tid

Transportenergimixet ændrer sig, og salget af elbiler vokser hurtigt. År 2020 oplevede en stigning i efterspørgslen efter elektriske køretøjer, som udgjorde 10,5 % af alle nye personbilsregistreringer i EU, sammenlignet med en markedsandel på 3 % året før. Imidlertid vil størstedelen af køretøjer i 2030 fortsat være drevet af forbrændingsmotorer, og diesel vil stadig blive meget brugt. Vedvarende brændstoffer såsom Neste MY Renewable Diesel HVO100 anses for at være en nøglefaktor for Europas klimaambitioner.

Source: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_part2_en.pdf

share of alternative fuels

Ambitiøse mål for fremtiden er afgørende, men det er vores handlinger også i dag. At reducere transportsektorens udledning af drivhusgasser i Europa vil kræve mange slags løsninger. Neste MY Renewable Diesel HVO100 er en omkostningseffektiv løsning til betydeligt at reducere udledninger i transport, og som er tilgængelig i dag.

Hvor kan jeg tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100)?

FIND TANKSTATION ELLER DISTRIBUTØR

Vil du vide mere?

 

KONTAKT OS

*Metoden til beregning af livscyklus-udledninger og reduktion i udledninger er i overensstemmelse med EU's Renewable Energy Directive II (2018/2001/EU)  

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)