På vej mod bæredygtig mobilitet

På vej mod bæredygtig mobilitet 

Vi flytter transporterer flere mennesker og flere varer over længere afstande – hurtigere og mere pålideligt end nogensinde før – og efterspørgslen efter transport vil blive mere end fordoblet i løbet af de kommende 30 år. Mobilitet kommer dog med en pris: Den er i øjeblikket ansvarlig for en fjerdedel af verdens CO2-udledninger.

Det haster med at få løst problemet med de udledninger, der genereres af transportsektoren, og som skal føre til en grundlæggende ændring af den måde, vi driver mobilitet på. Vi kan ikke fortsætte med at forbruge fossile ressourcer og frigive det kulstof, der er bundet i dem, ud i atmosfæren. Æraen med fossile brændstoffer skal slutte.

Så, hvordan kan vi reducere udledningerne fra personbiler, godstransport og luftfart, samtidig med at efterspørgslen efter alle disse transportformer fortsat vil stige?
 

Udledning af drivhusgasser fra transportsektoren globalt fra 1990 til 2018
 Udledning af drivhusgasser fra transportsektoren globalt fra 1990 til 2018

FN har defineret bæredygtig transport som "levering af tjenester og infrastruktur til mobilitet for personer og varer – der fremmer den økonomiske og sociale udvikling til gavn for nuværende og fremtidige generationer – på en måde, der er sikker, økonomisk overkommelig, tilgængelig, effektiv og robust, samtidig med at kulstof- og andre udledninger samt miljøpåvirkninger minimeres." (Kilde: Neste's SuMo-side)

Bæredygtig mobilitet vil kræve mere fælles og offentlig transport, udnyttelse af teknologi, der gør mobilitet smartere, flere gå- og cykelture, men vigtigst af alt bør vi drastisk reducere udledningerne fra personbiler, lastbiler, skibe, tog og fly, samtidig med, at vi sikrer adgang til transport til overkommelige priser for alle, og sætter sikkerheden i højsædet.

Når det drejer sig om at reducere udledningerne, er vi nødt til at kombinere alle tilgængelige løsninger fra el til brint og vedvarende brændstoffer. Kun ved at kombinere løsningerne vil vi kunne handle hurtigt. Det virkelige spørgsmål bør ikke være, hvordan man kan drive mobilitet, men snarere om energien er vedvarende og bæredygtig?

Globale CO2 udledninger fra transport

emission_from_global_transport

Vi er nødt til at slippe af med de fossile brændstoffer i transportsektoren, uanset om de raffineres til flydende brændstof eller anvendes til at generere el eller brint. Vi har brug for en ny bæredygtig transportfremtid baseret på vedvarende energi: Vedvarende energi til produktion af elektricitet, brint og e-brændstoffer eller vedvarende råmaterialer til produktion af flydende eller gasformige brændstoffer.

Spørgsmålet er ikke, om vores køretøjer drives af en forbrændingsmotor, en brintbrændselscelle eller et elektrisk fremdriftssystem, men snarere om den pågældende energibærer er vedvarende.

Brændstoffer som Neste MY Renewable Diesel (HVO100) s vedvarende diesel er allerede almindeligt anvendt. Dette brændstof reducerer drivhusgasudledningerne med op til 90% i løbet af brændstoffets livscyklus, hvilket er på linje med køretøjer, der kører på vedvarende el eller grøn brint. Den slags brændstoffer er allerede almindeligt anvendte, og produktionen vil stige eksponentielt i det kommende årti.

Når udnyttelsen af nye typer af råmaterialer, som eksempelvis affald fra skov- og landbrug samt fast kommunalt affald, bliver almindelig, vil vedvarende brændstoffer kunne erstatte alle de fossile brændstoffer, der i øjeblikket anvendes til luft- og søtransport, samt en stor del af de fossile brændstoffer, der i dag anvendes til vejtransport.

Transportsektoren er under forandring, og vedvarende brændstoffer vil spille en central rolle i forbindelse med udviklingen af bæredygtig mobilitet.
 

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)