Spørgsmål og svar om Neste MY Renewable Diesel

Produktegenskaber og brug

Hvad er Neste MY?

Neste MY Renewable Diesel™ (HVO 100) er en løsning, der direkte reducerer drivhusgasudledning. Den har en kemisk sammensætning, der til forveksling ligner fossil diesel, og er derfor fuldt ud kompatibel med alle diesel- køretøjer og motorer. Neste MY Renewable Diesel er fremstillet af vedvarende råmaterialer som fx affaldsfedt og restmaterialer – og er klassificeret som en Hydrogenbehandlet Vegetabilsk Olie: HVO100. Brændstoffet har samme høje ydeevne som traditionel, fossil diesel, men udleder op til 90 % mindre drivhusgas (CO2) sammenlignet med fossil diesel.*

Hvorfor hedder det Neste MY?

At nå CO2-neutralitet er en fælles indsats, hvor alles valg betyder noget. Det er mit valg (MY choice) aktivt at være med til at skabe en bæredygtig fremtid. Det er mit valg at få indflydelse. Det er mit valg at gøre det allerede i dag. Det er derfor, vi kalder vores løsning Neste MY - og vi hylder alle de valg, der træffes i dag, til gavn for vores planet.

Hvad er fordelene ved Neste MY Renewable Diesel (HVO100) sammenlignet med fossil diesel?

Neste MY Renewable Diesel har en kemisk sammensætning, der ligner fossil diesel, og derfor er velegnet til alle diesel- køretøjer og motorer. Neste MY er et såkaldt Drop-in-brændstof, og har samme høje ydeevne som fossil diesel, men udleder op til 90 % mindre drivhusgas (CO2) sammenlignet med fossil diesel.* Neste MY reducerer også udledningen af farlige stoffer som fx partikler (PM), nitrogenoxider (NOx), kulbrinte, kulilte og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) – især i ældre køretøjer. Oplev alle fordelene ved Neste MY Renewable Diesel.

I hvilke køretøjer og motorer kan Neste MY Renewable Diesel (HVO100) bruges?

Neste MY Renewable Diesels kemiske sammensætning ligner fossil diesel, og den kan derfor tankes direkte på ethvert dieselkøretøj, uden motoren skal ændres.

Hvordan adskiller Neste MY Renewable Diesel sig fra fossil diesel?

Neste MY Renewable Diesel HVO100 har samme ydeevne som fossil diesel, men er lavet af vedvarende råmaterialer. Neste MY Renewable Diesel reducerer drivhusgasudledninger med op til 90 % sammenlignet med fossil diesel.* Neste MY er velegnet til meget kolde vejrforhold, helt ned til -22°C. Dens ydeevne i kulde er bedre end fossil diesel, fordi det høje cetantal sikrer en effektiv og ren forbrænding.

Hvilke standarder opfylder Neste MY?

Neste MY overholder EN15940-standarden for paraffinisk diesel.

Hvilke bilproducenter har godkendt Neste MY Renewable Diesel?

Store producenter af tunge køretøjer som Volvo Trucks, John Deere, Caterpillar, Scania, Mercedes-Benz, DAF og MAN har godkendt brugen af Neste MY Renewable Diesel. Hvis dit mærke ikke er på listen, bedes du venligst kontakte os, da vi løbende samarbejder med OEM'er for at udføre yderligere test- og godkendelsesarbejde rundt om i verden.

Hvordan klarer Neste MY sig sammenlignet med andre vedvarende brændstoffer og fossil diesel?

Det høje cetantal i Neste MY Renewable Diesel sikrer en effektiv og ren forbrænding. Neste MY er med sine gode kuldeegenskaber velegnet til meget kolde vejrforhold, helt ned til -22 grader. Derudover er Neste MY Renewable Diesel fri for svovl, ilt og aromatiske forbindelser – og kan opbevares over længere tid, uden at kvaliteten forringes og uden, at den ophober vand.

Kan man blande fossil diesel og Neste MY?

Ja. Neste MY Renewable Diesels kemiske sammensætning ligner fossil diesel. Det betyder, at brændstoffet er en såkaldt drop-in erstatning for fossil diesel. Det er ikke nødvendigt at investere i udskiftning af biler eller ændre på motorer. Brændstoffet kan blandes i ethvert forhold med fossil diesel – eller bruges rent (100 % koncentration).

Er Neste MY af højere kvalitet end andre HVO'er?

Neste MY er en HVO i sin reneste form (HVO100). Sammenlignet med andre HVO'er har Neste MY en omfattende råvareportefølje, fremragende produktionsstabilitet og meget gode kuldeegenskaber. HVO'er kommer i alle mulige blandede former. Eksempelvvis består HVO20 af 20% HVO og 80% fossil diesel. Med HVO100 er bæredygtighedsfordelene selvfølgelig de største. Når HVO blandes med fossil diesel, reduceres bæredygtighedsfordelene forholdsmæssigt. For eksempel giver HVO100 en CO2-reduktion på op til 90%, hvorimod HVO20 ligger på en femtedel eller 18%.

Er vedvarende diesel som Neste MY (HVO100) og biodiesel (FAME) samme slags brændstof?

Nej. Vedvarende diesel og biodiesel (FAME) er to forskellige slags brændstof. Neste MY Renewable Diesel er lavet af vedvarende råmaterialer og Nestes leverandører opfylder strenge bæredygtighedskriterier. Forarbejdningen af råvarerne er forskellig. Neste MY er en HVO: Vegetabilsk olie renses og behandles med brint ved høje temperaturer. Det giver en vedvarende diesel, hvis kemiske sammensætning ligner fossil diesel. Biodiesel er baseret på fedtsyremethylester: FAME. Dens kvalitet er lavere og mindre konstant. Biodiesel adskiller sig også i sin sammensætning fra både fossil og vedvarende diesel. Takket være den kemiske sammensætning i Neste MY Renewable Diesel kræver den ingen investering i bilpark eller yderligere vedligeholdelse. Derimod kræver Biodiesel motormodifikationer og/eller øget service.

Hvordan reducerer Neste MY drivhusgasudledning sammenlignet med elbiler?

Neste MY leverer øjeblikkeligt en GHG (CO2) reduktion på op til 90 procent sammenlignet med fossil diesel*. Neste MY kan nemt tankes i enhver dieselmotor og i ethvert blandingsforhold. Den kræver ingen investering i nye køretøjer eller ændringer af motorer. Neste MY Renewable Diesel er tilgængelig i dag, og i stor skala. Det giver vores kunder en overkommelig og umiddelbar måde at reducere udledning på, uden at skulle investere i nye flåder eller vente på understøttende infrastruktur. Det er et nemt skifte, der hjælper med at fremtidssikre flåder og beskytter den investering, der allerede er foretaget.
 
*Den metode, der bruges til at beregne livscyklus-udledninger og reduktion i udledninger, er i overensstemmelse med EU-direktivet om vedvarende energi. EU RED II 2018/2001/EU
 

Produktion

På hvilke raffinaderier fremstilles Neste MY Renewable Diesel?

Neste MY Renewable Diesel fremstilles på Nestes raffinaderier i Porvoo, Singapore og Rotterdam.

Alle Neste-raffinaderier, der fremstiller vedvarende produkter, har International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) eller er godkendt af U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Derudover har raffinaderierne i Borgå, Rotterdam og Singapore ISO 14001 miljøcertificering.

Hvor meget vedvarende diesel HVO100 fremstiller Neste årligt, og hvor meget kan det bidrage til at reducere udledning?

Neste er verdens største producent af vedvarende diesel HVO100. Neste vil øge den samlede vedvarende produktionskapacitet til 6,8 millioner tons inden udgangen af 2026.

I 2022 hjalp Nestes vedvarende løsninger kunder med at reducere deres drivhusgasudledninger globalt med i alt 11,1 millioner tons*. En mængde, der svarer til det årlige CO2-aftryk for 1,8 millioner gennemsnitlige EU-borgere (kilde: Verdensbanken) eller, hvis vi fjernede fire millioner personbiler fra vejene, i et helt år.

Råmaterialer og bæredygtighed

Hvilke råmaterialer bruges i fremstillingen af Neste MY?

Vi bruger vedvarende råvarer. Vores patenterede NEXBTL-teknologi gør det muligt at bruge næsten alle slags fedt og vegetabilske olier. De seneste år har vi haft fokus på at øge mængden af affald og restprodukter som råmateriale. På verdensplan udgør affald og restprodukter over 90 procent af råmaterialerne – og vi kan bruge mere end ti forskellige slags. De restprodukter og det affald, vi bruger, kan fx være animalsk fedtaffald fra fødevareindustrien, brugt madolie, fiskeolie fra fiskeindustrien og restprodukter fra madolieproduktion.

Hvordan udvikler Neste sin base af råmateriale?

I de seneste år har vi både udvidet vores base af råmaterialer og øget andelen af affald og restprodukter i vores samlede forbrug af vedvarende råmaterialer.

Bruger Neste palmeolie eller PFAD i sin HVO-produktion?

Neste bruger i dag omkring ti forskellige slags råmaterialer til fremstilling af vedvarende diesel, og et af dem er certificeret palmeolie. Neste MY Renewable Diesel, der sælges på det danske marked, er dog ikke produceret af palmeolie eller PFAD (Palm Fatty Acid Distillatte). Neste er forpligtet til at udfase rå palmeolie i 2023.

Hvad gør Neste for at sikre bæredygtigheden af sine råmaterialer?

Alle de råmaterialer, som Neste bruger i fremstillingen af Neste MY, er tredjepartscertificerede og opfylder de strenge bæredygtighedskriterier, der er besluttet for biobrændstoffer, i henhold til det såkaldte vedvarende energidirektiv. Inden for rammerne af disse kriterier skal alle råvarer være sporbare og følge de kriterier og specifikationer, der definerer råvarerne som bæredygtige. Direktivet om vedvarende energi regulerer også reduktionen af drivhusgasser i det pågældende produkts livscyklus. Udover at følge disse strenge bæredygtighedskriterier, foretager Neste omhyggelig kontrol med de leverandører, vi køber råmaterialer fra. De skal følge vores adfærdskodeks og de politikker, Neste har vedtaget vedrørende bæredygtighed og menneskerettigheder. Vi er til stede i de lande, hvor vi opererer, og følger op og støtter vores leverandører. Derudover samarbejder vi med NGO'er lokalt og efterforsker altid sager og mistanker om uregelmæssigheder. Ved alvorlige mangler eller i tilfælde, hvor der ikke er et ønske om at forbedre forholdene, afslutter vi samarbejdet med leverandøren.

Hvordan overvåger Neste CO2-aftrykket* fra Neste MY Renewable Diesel?

CO2-aftrykket fra alle vores produkter beregnes over hele deres samlede livscyklus, fra produktion ved raffinering af råmaterialet til det er brugt op.

Neste MY Renewable Diesel har et væsentligt mindre CO2-aftryk end fossil diesel. Sammenlignet med fossil diesel reducerer Neste MY Renewable Diesel drivhusgasudledninger med op til 90 %*
Reduktionen af drivhusgas, der opnås ved brug af Neste MY Renewable Diesel, afhænger af det råmateriale, det er fremstillet af. Den største reduktion i udledningen opnås ved brug af affald og restprodukter.

* Den metode, der bruges til at beregne livscyklus-udledninger og reduktion i udledninger, er i overensstemmelse med EU-direktivet om vedvarende energi EU RED II 2018/2001

Biobrændstof

Hvad er biobrændstoffer?

Biobrændstoffer er fremstillet af vedvarende råmaterialer, som fx sukkerarter, stivelse, vegetabilske olier samt forskellige typer affald og restprodukter fra skovbrug, landbrug og fødevareindustriens processer.

Udledningen af drivhusgasser over den samlede livscyklus for biobrændstoffer er generelt væsentligt mindre end for fossile brændstoffer.
 

Er biobrændstoffer bæredygtige?

Det afhænger af, hvordan biobrændstoffer produceres. Bæredygtige biobrændstoffer er lavet af råmaterialer, der kommer fra bæredygtige kilder. Deres forsyningskæde opfylder de strenge bæredygtighedskriterier, der er fastsat for biobrændstoffer på mange markeder (fx EU-direktiv om vedvarende energi II i Europa).

I Europa anses brændstof kun for bæredygtigt, når brændstofproducenten bruger vedvarende råmaterialer, der kommer fra sporbare kilder. Producenten skal bevise, at råmaterialerne ikke kommer fra gårde, der er etableret ved at rydde naturskove eller andre arealer med høj biodiversitetsværdi efter 2008.

Kan jeg tanke biobrændstof i en almindelig dieselbil?

Det afhænger af typen af biobrændstof. Neste MY Renewable Diesel (HVO100) er et såkaldt drop-in brændstof, hvilket betyder, at det kan bruges i alle dieselmotorer uden de behøver ændres. Brændstoffet kan blandes i ethvert forhold med fossil diesel – eller bruges rent (100 % koncentration).

Blandinger med store dele biodiesel (FAME) og ethanol kræver tilpassede motorer. Spørg din billeverandør, hvad der gælder for dine køretøjer.

Hvorfor bidrager biobrændstoffer ikke til klimaændringer på samme måde som fossile brændstoffer?

Biobrændstoffer er fremstillet af vedvarende råmaterialer. Deres udledning består primært af kuldioxid, som de vedvarende råstoffer, fx biomasse, binder fra atmosfæren gennem fotosyntese. Fossile brændstoffer er lavet af ikke-fornybare ressourcer og frigiver kulstof direkte til atmosfæren. Derfor har biobrændstoffer et væsentligt mindre CO2-aftryk sammenlignet med fossile brændstoffer. CO2-fodaftrykket for biodiesel (FAME) og ethanol er 60 - 80 % mindre sammenlignet med fossile brændstoffer. Neste MY Renewable Diesels aftryk er helt op til 90 % mindre.

LPG, hvad er det?

LPG står for Liquefied Petroleum Gas. Sammenlignet med benzin kan LPG forbedre luftkvaliteten. Det er dog for det meste fremstillet af fossile kilder, hvilket begrænser dets positive indvirkning på klimaændringer. Det er ikke muligt at tanke LPG i en bil beregnet til benzin, da produkterne har forskellige tilslutningssystemer ved pumpen, og brugerne har behov for specielt tilpassede køretøjer.

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)