Referencer

”Vi kör 19 varv runt jorden varje dag ”

Kollektiv trafik er et godt eksempel på overgangen til fossilfri

Hvor stor en del af jeres busflåde kører fossilfrit?

I hele Norden er det cirka 80 % og i Sverige tæt på 100 %. Offentlig transport er et godt eksempel på overgangen til fossilfri kørsel, takket være operatørerne og vores regionale transportmyndigheder. Nu er fossilfrit brændstof næsten altid et krav i de indkøb, vi er involveret i.

Jeg ser et stærkere samarbejde mellem forskellige aktører, såsom kommuner og private trafikoperatører. Vores seneste eksempel er Barkarbystaden i den hastigt voksende kommune Järfälla uden for Stockholm. Der arbejder vi sammen med kommunen og Storstockholms Lokaltrafik (SL) for at gøre hele rejsen bæredygtig, og for at bygge en virkelig smart by. Offentlig transport, byudvikling, ny teknologi, mobilitetstjenester og infrastruktur arbejder sammen om at skabe smarte løsninger, effektiv transport og øge fordelene for både rejsende og skatteydere. Siden oktober 2018 har verdens første selvkørende busser kørt i regulær trafik i Barkarbystaden, og i 2019 åbnede den første elektrificerede BRT-linje i Stockholm (BRT står for Bus Rapid Transit, et nyt og bæredygtigt bussystem).
 
Hvad laver du ellers på Nobina for klimaet?

Rimeligt meget. For det første: Brændstof, som allerede nævnt. Så har vi en skole for vores buschauffører, Gröna Resan, som uddanner i at køre klimasmart. Bare ved at køre grønnere sparede vi sidste år, hvad der svarer til 13.000 tons CO2e! Og oven i købet får de rejsende en jævn, rolig og god rejse. Kan vi få flere til at rejse med offentlig transport, gør vi en bæredygtig indsats. Der kan være mindst 50 bilister i en bus! Og for det tredje arbejder vores indkøbere konstant på at finde bedre tekniske og endnu mere bæredygtige løsninger. Vi kører trods alt, hvad der svarer til 19 gange rundt om jorden, hver dag – med cirka 1 million rejsende om dagen. Så hver lille forbedring er til stor gavn for samfundet og klimaet.

De tre vigtigste udfordringer for Nobina

  1. Det er altafgørende for os og de rejsende, at den kollektive trafik fungerer uden stop i alle situationer
  2. Fungerer både i varme, kulde og under ekstreme forhold – ud fra både et drifts- og vedligeholdelsesperspektiv
  3. Et brændstof med en meget stor reduktion i CO2e
"Vi kører trods alt, hvad der svarer til 19 gange rundt om jorden, hver dag – med cirka 1 million rejsende om dagen. Så hver lille forbedring er til stor gavn for samfundet og klimaet."
David Erixon, kommunikationschef hos Nobina
Carl F

Løsning

Vi taler med David Erixon, kommunikationschef i Nobina, Nordens største offentlige transportvirksomhed. Lige til sagen David, hvor vigtig er HVO (Neste MY Renewable Diesel) for Nobina?

Vi kører med flere fossilfrie brændstoffer i vores busser: Biogas, HVO, RME og nu også el – det gør os mindre følsomme over for ændringer i markedet. Men hvis jeg siger, at 1.200 af vores 3.700 busser i Norden kører på HVO/Neste MY, forstår man, at HVO er vigtig for os.

Hvilke argumenter vejede tungest, da I begyndte at køre med HVO/Neste MY i 2015?

Vi skiftede ikke over natten, men testede først i mindre skala. Det er jo altafgørende for os og de rejsende, at den kollektive trrafik fungerer uden stop, i alle situationer. Så vi gik til bunds med test og evaluering og kunne sikre, at Neste MY fungerer i varme, kulde og under ekstreme forhold, både ud fra et drifts- og vedligeholdelsesperspektiv. Og derudover giver HVO/Neste MY en meget stor reduktion af CO2e.
 
Hvad siger chauffører og passagerer?

Vi hører ikke meget fra chaufførerne, hvilket jeg ser som noget positivt, fordi det tyder på, at det fungerer godt. Passagerer, der vælger at rejse med offentlig transport, ved, at det er smart på forskellige måder, både for klimaet og for deres egen pengepung.

Fakta om Nobina
Nobinas vision "Alle ønsker at rejse med os" handler om, at vi ønsker at øge brugen af offentlig transport, både til gavn for miljøet og for at forenkle folks hverdag.For at opnå denne vision, skal det være let at rejse med os. Der skal være klare køreplaner, passagererne skal have relevante oplysninger om deres rejse, og køb af en billet skal være ukompliceret. Og ikke mindst skal selve rejsen være sikker, komfortabel og problemfri. Bæredygtighed i alt, hvad vi gør
Folk skal også kunne føle sig sikre på, at de altid vil rejse bæredygtigt med os. Ikke kun med hensyn til miljø- og klimapåvirkning, men også økonomisk og socialt. Alt, hvad vi gør, skal tage hensyn til bæredygtighedsperspektivet – fra familiens budget og vores kunders ressourcer til klimapåvirkning og tilgængelighed for alle.Som Nordens største offentlige transportvirksomhed kan vi gøre en forskel på alle disse områder. Ved at skabe synergier og pleje tætte relationer til kunder og partnere kan vi udnytte både vores egne og andres ressourcer så effektivt som muligt. Det er positivt for den enkelte og hele samfundet. 
Styrke i tal
Vi kan ikke selv nå vores vision – for at gøre det har vi brug for hjælp fra vores passagerer, kunder og partnere og ved at være gennemsigtige, motiverede og pålidelige. Ved at være åbne for nye ideer, der gør os bedre, og ved at lede i udviklingen af nye, intelligente trafikløsninger. Pålidelighed i vores måde at samarbejde og tackle fælles mål med vores kunder.Dette gør os i stand til at skabe endnu bedre rejser, der bidrager til de samfundsmæssige fordele, vi sigter mod at opnå: At tilbyde bæredygtig rejse til arbejde og skole, aktiviteter og familie og venner.Fordi sammen holder vi samfundet i bevægelse hver dag.

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)