Ingen tid at spilde

Ingen tid at spilde

Transport står for over en fjerdedel af al drivhusgasudledning i EU, hvoraf vejtransport tegner sig for næsten tre fjerdedele. For at nå klimamålene er vi nødt til at reducere udledningerne fra transport. Nu.

Waste-to-wheels

Tænk, hvis vi kunne bruge affald til at få hjulene til at dreje? Det kan vi faktisk. Vi er i stand til at fremstille brændstoffer med lavere udledning, af højkvalitetsaffald og restprodukter. I dag producerer Neste allerede 3,3 millioner tons vedvarende transportbrændstoffer til biler, lastbiler og fly. I morgen kan mængden af vedvarende brændstoffer fremstillet i Europa skaleres eksponentielt op, ved at bruge en stadigt voksende base af råmaterialer.
 

The climate cannot wait, and we will need to combine all available solutions to meet our emissions goals on time / Neste

Ingen tid at spilde

Klimaet kan ikke vente, og vi bliver nødt til at kombinere alle tilgængelige løsninger for at nå vores udledningsmål til tiden. Selv i det bedste tilfælde vil en accelereret indførelse af el- og brintkøretøjer ikke reducere udledningen hurtigt nok. Kun ved at udnytte alle muligheder kan vi nå vores mål.
Neste produces renewable transport fuels for cars, trucks and planes.

Vi skal ikke kassere de gode ting

Problemet med forbrændingsmotoren er ikke motoren, men brændstoffet. Men vi kan reducere udledningerne med hele 90 %, hvis vi omdanner affald og restprodukter til et vedvarende brændstof, der kan bruges i den eksisterende bilflåde, samtidig med at vi opbygger infrastrukturen til el og brint.
Neste uses a broad range of waste and residues and aims to expand the list to produce high quality, low-emission fuels.

Affald skal ikke gå til spilde

Vedvarende brændstoffer fremstillet af affald og rester kan erstatte op til 40 % af de fossile brændstoffer, der bruges til transport i Europa. Neste bruger allerede en bred vifte af affald og restprodukter og arbejder konstant på at udvide listen af muligheder, til at producere brændstoffer af høj kvalitet med lav udledning.

Transportudledning. Ser vi det store billede?

For at identificere de mest effektive løsninger er vi afhængige af data om drivhusgasudledning. Der er dog forskellige måder at beregne udledninger på, og afhængigt af den anvendte tilgang kan resultaterne være væsentligt forskellige. Fokus på det store billede hjælper os med at træffe de rigtige valg.
 

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)