Kommune

Kommuner: Hvorfor tanke Neste MY Renewable Diesel?

Et stort skridt i retning af at nå sine mål for en fossilfri bilflåde i kommunen, er, at tanke nyt! Ved at udfase fossile brændstoffer og erstatte dem med vedvarende brændstoffer opfylder du nemt kravene til et fossilfrit Danmark i 2045. Neste MY Renewable Diesel (HVO100) reducerer CO2e-udledningen med op til 90 procent og kan anvendes i alle dieselmotorer. Derudover yder du ikke kun et stort bidrag til klimaet, men også til dit lokale miljø, når udledningen fra skadelige partikler og NOx reduceres, og giver byen et bedre miljø og renere luft.

Så tank HVO100!

Klik her for at downloade din guide

construction

Klimatvänligare närtransporter gör ditt företag valbart i upphandlingarna

Kunderna kräver allt oftare transportösningar som är bättre för miljön än fossila transporter. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transportsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår förnybara diesel är producerad av 100% förnybara råvaror, och ger 70-90% CO2e-utsläpp jämfört med vanlig diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t.ex. skadliga partiklar i stadsmiljön. Beställ vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Varför hållbara transporter blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen!

 

Din guide til at tanke HVO100

Her får du listen med tips til dit skifte! At træffe beslutningen om at tanke dine køretøjer med vedvarende brændstof er et stort skridt i den rigtige retning, når du gerne vil leve op til bæredygtighedsmålene og opfylde regeringens krav. HVO100 kan tankes direkte i alle dieselmotorer, og det betyder, at du ikke skal investere i nye køretøjer eller modificere eksisterende køretøjers motorer.
 
Download vores guide, der beskriver alt, hvad du behøver at vide for at skifte. Her kan du blandt andet læse om:
 
· Hvorfor bæredygtighed er et must
· Fordelene ved vedvarende diesel
· Hvad du helt konkret skal gøre, for at skifte

DK_DA_Municipality_Form

Left column
Right column

Vil du vide mere?

Kontakt oss

*Metoden til beregning af livscyklus-udledninger og reduktioner i udledninger følger EU's direktiv om vedvarende energi II (2018/2001/EU)
** CO2-udledninger fra brugen af ​​vedvarende diesel er nul, da mængden af ​​biobaseret kuldioxid, der udledes under forbrænding, er lig med den mængde, der tidligere blev absorberet af det vedvarende råmateriale