Hvad er vedvarende brændstoffer?

Hvad er vedvarende brændstoffer?

Den største forskel mellem vedvarende brændstoffer og fossile brændstoffer er, hvor de stammer fra. Fossile brændstoffer er lavet af ikke-vedvarende fossile ressourcer og frigiver kulstof ud i atmosfæren. Vedvarende brændstoffer er lavet af tidligere brugte materialer (affald og rester) eller af olie udvundet fra planter, der kan genoptage CO2 fra luften gennem fotosyntese.

Hvad er Nestes vedvarende brændstoffer lavet af?
 

Neste has focused on waste and residues for over a decade. They represent more than 90% of our global renewable raw material inputs.

Vi bruger en bred vifte af forskellige, bæredygtigt fremstillede råmaterialer fra hele verden, på vores raffinaderier i Finland, Holland og Singapore.

Neste har fokuseret på affald og restprodukter i over et årti. Som repræsenterer mere end 90 % af vores globale input af vedvarende råmaterialer.

De tre største råvarekategorier baseret på deres nuværende og estimerede andele af Nestes samlede årlige vedvarende råmateriale-input inkluderer brugt madolie, animalsk fedt fra fødevareindustriens affald og vegetabilsk olieforarbejdningsaffald og -rester.

 

Takket være vores patenterede NEXBTL-raffineringsteknologi kan Neste bruge en bred vifte af olier og fedtstoffer, endda affald og restprodukter af lav kvalitet, til at fremstille produkter med ensartet høj kvalitet.

Thanks to our patented NEXBTL refining technology, Neste can use a wide variety of oils and fats, even lower-quality wastes and residues, to produce products with consistent high quality.

Råvareinput i vores raffinering kan variere over tid, fra marked til marked og fra produkt til produkt, baseret på tilgængelighed, pris, markedet og kundespecifikke krav og præferencer. Vores omfattende råvareportefølje giver os fleksibilitet til at opfylde alle disse krav, samtidig med, at vi kan fremstille vedvarende produkter med høj, ensartet kvalitet.

Hvordan fremstilles vores vedvarende brændstoffer?

Neste bruger sin egen NEXBTL-teknologi til at fremstille vedvarende brændstoffer, fra en bred vifte af råmaterialer i lav kvalitet.

Se videoen neden for, for at opleve den fulde værdikæde.

Vil vi have nok vedvarende brændstoffer til at gøre en reel forskel?

Vi arbejder fortsat på at øge tilgængeligheden af affalds- og restråmaterialer af lavere kvalitet, samtidig med, at vi udvikler teknologier til at diversificere vores portefølje med helt nye typer råmaterialer. Vi planlægger at introducere nye bæredygtige råvarer, som eksempelvis:

  • Landbrugs- og skovhugst- affald og restprodukter
  • Egnede vedvarende materialer fra en jævn strøm af kommunalt affald

Ved at bruge disse nye råmaterialer, kan den globale produktion af vedvarende brændstof nå op på over 1.000 megaton olieækvivalenter i 2040. Det vil være nok til at erstatte alle fossile brændstoffer, der bruges i luftfart og søtransport, og også en væsentlig del af vejtransporten.

I fremtiden satser vi også på at bruge andre typer råvarer, udover affald og restprodukter. Vi ser på at udnytte energipotentialet i CO2-absorberende alger, udvikle nye vegetabilske olier fra avancerede landbrugskoncepter og endda bruge CO2 i sig selv, som råmateriale.

eFuels, fremstillet af vand og CO2, kan hjælpe med at lagre vedvarende energi fra det sted, hvor det produceres, til hvor den er nødvendig, i form af et brændstof, der kan bruges i den eksisterende flåde.

 

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)