Hvordan fremstilles Neste MY Renewable Diesel?

Hvordan fremstilles Neste MY Renewable Diesel?

Det er nemt at skifte din bilflådes fossile diesel til Neste MY Renewable DieselTM (HVO diesel). Processen med at skabe vedvarende brændstof tog dog mange års forskning og resulatet blev vores proprietære NEXBTL-teknologi. Den teknologiske proces består af tre trin, der gør vedvarende råmaterialer til et brændstof, der reducerer drivhusgasudledninger (GHG) betydeligt.

Neste MY fremstilles på Neste-raffinaderier i Singapore, Rotterdam (Holland) og Porvoo (Finland).

factory workers

Historien bag Neste MY Renewable Diesel

production step 2

Det, som mange ser som affald, ser vi som værdifulde råmaterialer

Hos Neste søger vi konstant at diversificere vores portefølje med nye råvarer. Neste bruger en bred vifte af globalt fremskaffede vedvarende råmaterialer til at fremstille vedvarende produkter. Størstedelen af de vedvarende råmaterialer består af affald og restprodukter, mens en mindre del af forskellige vegetabilske olier også kan anvendes. De tre bedste kategorier af vedvarende råvarer, der anvendes årligt, er animalsk fedtaffald, brugt madolie og forskelligt affald og restprodukter fra forarbejdning af vegetabilsk olie. Andelene af de enkelte råvarer varierer fra år til år, og fra marked til marked, afhængig af tilgængelighed, pris og markedsspecifikke krav.

production step 2

Rensning af råmaterialer

Affaldet og restmaterialerne er forbehandlet for at fjerne urenheder. Dette skaber et rent og helt råt materiale, der kan omdannes til vedvarende produkter.

production step 3

Raffinering er det sidste skridt

For at producere dieselmolekyler skal den ilt, der stammer fra vedvarende råmaterialer, fjernes ved hjælp af brint. Andre urenheder, såsom svovl, fjernes også under den samme proces. Derefter isomeriseres kulbrinterne og finjusterer således slutproduktes egenskab om til HVO100 vedvarende diesel. Under denne proces forgrenes kulbrintestrukturen for at skabe de ønskede egenskaber, der er et unikt element i vores proprietære NEXBTL-teknologi.

production step 4

Slutresultatet: Neste MY Renewable Diesel™

Slutresultatet er et HVO100 brændstof, der reducerer drivhusgasudledninger (GHG) med op til 90 %* sammenlignet med fossil diesel.

Bæredygtighed er i vores DNA

Neste bruger udelukkende bæredygtigt producerede råvarer. Vores kontrakter med leverandører af vedvarende råvarer indeholder strenge krav til netop det. Eksempelvis er forpligtelse til bæredygtighed, beskyttelse af biodiversitet og respekt for menneskerettigheder ufravigelige krav, som alle skal opfyldes, før en kontrakt underskrives. Nestes mål er at gøre vores produktion CO2-neutral i 2035.

Alle Neste-raffinaderier, der producerer vedvarende produkter, har International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) eller er godkendt af U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Derudover har raffinaderierne i Borgå, Rotterdam og Singapore ISO 14001 miljøcertificering.

children

Hvor kan jeg tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100)?

FIND TANKSTATION ELLER DISTRIBUTØR

Vil du vide mere?

 

KONTAKT OS

*Metoden til beregning af livscyklus-udledninger og reduktion i udledninger er i overensstemmelse med EU's Renewable Energy Directive II (2018/2001/EU)  

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)