Transportsektoren: Hvorfor tanke HVO100?

Transportsektoren: Hvorfor tanke HVO100?

Det er nemt at nå målet om bæredygtig transport i transportsektoren, du skal bare turde tanke nyt - og tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100). Du skal ikke investere i nye køretøjer eller modificere eksisterende dieselmotorer, men allligevel kan du reducere din CO2e-udledning med op 90 %* - bare ved at tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100). I modsætning til biodiesel kan HVO100 tankes direkte i alle dieselmotorer, hvilket betyder, at der ikke er behov for at investere i nye køretøjer eller modificere eksisterende køretøjers motorer. Ved at skifte til HVO100 reducerer du samtidig udledningen af ​​skadelige partikler og NOx i de lokale bymiljøer. Samtidig er det en omkostningseffektiv løsning til bæredygtig konkurrenceevne, fordi flere og flere kunder efterspørger miljøvenlige transportløsninger.
 

Download din egen guide

home_delivery

Klimatvänligare närtransporter gör ditt företag valbart i upphandlingarna

Kunderna kräver allt oftare transportösningar som är bättre för miljön än fossila transporter. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transportsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår förnybara diesel är producerad av 100% förnybara råvaror, och ger 70-90% CO2e-utsläpp jämfört med vanlig diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t.ex. skadliga partiklar i stadsmiljön. Beställ vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Varför hållbara transporter blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen!

 

Din guide til at tanke HVO100

Her får du listen med tips til dit skifte! At træffe beslutningen om at tanke dine køretøjer med vedvarende brændstof er et stort skridt i den rigtige retning, når du gerne vil leve op til bæredygtighedsmålene. HVO100 kan tankes direkte i alle dieselmotorer, og det betyder, at du ikke skal investere i nye køretøjer eller modificere eksisterende køretøjers motorer.
 
Download vores guide, der beskriver alt, hvad du behøver at vide for at skifte. Her kan du blandt andet læse om:
 
· Hvorfor bæredygtighed er et must
· Fordelene ved vedvarende diesel
· Hvad du helt konkret skal gøre, for at skifte
 

DK_DA_Home_Delivery_Form

Left column
Right column

Vil du vide mere?

Kontakt oss

*Metoden til beregning af livscyklus-udledninger og reduktioner i udledninger følger EU's direktiv om vedvarende energi II (2018/2001/EU)
** CO2-udledninger fra brugen af ​​vedvarende diesel er nul, da mængden af ​​biobaseret kuldioxid, der udledes under forbrænding, er lig med den mængde, der tidligere blev absorberet af det vedvarende råmateriale