Biodiesel vs HVO100

Hvad er forskellen på biodiesel og HVO100 vedvarende diesel?

HVO100 vedvarende diesel, eller HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), forveksles nogle gange med biodiesel eller FAME (Fatty Acid Methyl Ester). De vigtigste forskelle mellem de to findes i deres kemiske sammensætning, ydeevnen i koldt vejr og opbevaringskvaliteterne. Eksempelvis produceres Neste MY Renewable Diesel™ gennem en hydrobehandlingsproces. Resultatet er en HVO-diesel, der har en kemisk sammensætning tilsvarende fossil diesel. Den kemiske lighed gør det muligt at bruge Neste MY HVO100 i alle dieselmotorer, i op til 100 % koncentration, eller at blande den i et hvilket som helst forhold med fossil diesel.

Biodiesel og fossil diesel har derimod forskellige sammensætninger, og kan derfor ikke fungere som erstatninger for hinanden. Den maksimalt tilladte koncentration af en FAME biodiesel i en blanding med fossil diesel er 7 %*. En FAME-del over 7 % kræver det en modifikation af motoren.
 

icon

Nestes proprietære teknologi

Neste MY Renewable Diesel er fremstillet ved hjælp af vores proprietære NEXBTL-teknologi – en unik metode, der gør det muligt for en bred vifte af lavkvalitets affald og restprodukter at blive omdannet til brændstof af høj kvalitet og andre vedvarende produkter. Uanset hvilke råvarer der anvendes, er kvaliteten af slutprodukterne altid den samme. Det gør en stor forskel, i forhold til andre biobrændstoffer, der produceres gennem en esterificeringsproces, da det ikke giver samme kvalitetsgaranti. Hvad angår egenskaberne ved FAME biobrændstof, afhænger deres kvalitet i høj grad af, hvilke råmaterialer, der bruges.

data analytic icon

Højt cetantal

Et cetantal angiver antændelsesegenskaberne. Det angiver også, hvor godt en motor starter i koldt vejr, og hvor meget det bidrager til en renere og mere effektiv forbrænding. Jo højere cetantallet er, jo bedre starter motoren. Neste MY Renewable Diesel har et cetantal over 70, hvorimod biodiesel ligger på et cetantal mellem 50 og 60.

OUTSTANDING COLD WEATHER PERFORMANCE

Kolde temperaturer

Neste MY Renewable Diesels uklarhedspunkt, som angiver, hvornår brændstof begynder at blive påvirket af kolde temperaturer, er typisk så lavt som -15°C. Neste MY Renewable Diesel er udviklet til kolde og arktiske forhold. Det er ikke tilfældet med biodiesel, da den i høj grad kan blive påvirket af køligere temperaturer, afhængig af hvilke råvarer, der er brugt.

renewable diesel fuel dispenser icon

Ingen begrænsning på opbevaringstid

Neste MY Renewable Diesel HVO100 kan opbevares i længere tid uden risiko for, at dens egenskaber ændres. I modsætning til biodiesel tiltrækker Nestes HVO100 heller ikke vand. Det betyder, at der med den rette håndtering og opbevaring er lav risiko for kvalitetsforringelse eller mikrobiel vækst.
 

* Den europæiske standard for diesel (EN590) begrænser andelen af biodiesel (FAME EN14214) til max. 7 %. Faktisk støtter motor- og køretøjsproducenter i vid udstrækning udviklingen af HVO-brændstoffer som en måde til at øge dieselbrændstofs vedvarende indhold, for at reducere udledninger, uden de bekymringer, der er forbundet med FAMEs.

Hvor kan jeg tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100)?

FIND TANKSTATION ELLER DISTRIBUTØR

Vil du vide mere?

 

KONTAKT OS

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)