Godstransport i Europa

Godstransport i Europa

Vejgodstransport er rygraden i den europæiske økonomi og afgørende for det integrerede europæiske logistik- og transportsystem. Vejtransport er langt den vigtigste godstransportform, der leverer varer på tværs af Europa på en hurtig, effektiv, fleksibel og omkostningseffektiv måde. Vejtransporten forventes også at stige i løbet af de kommende årtier: Et konservativt skøn forudser en stigning på 30 % i transportaktiviteten i de næste 20 år1. Det er dog samtidig en stor kilde til udledninger. Der er gjort betydelige fremskridt med at reducere udledningerne, men der er stadig behov for flere løsninger, for at nå målene for udledningsreduktion. Ifølge EU-kommissionens konsekvensanalyse2 vil størstedelen af tunge lastbiler i 2030 være dieseldrevne. Neste MY Renewable Diesel HVO100 kan reducere udledningen af drivhusgas med op til 90 %* over brændstoffets samlet livscyklus, sammenlignet med fossil diesel i dag.

Freight-europe

Fakta & tal

truck with cargo icon

75.3%

Vejtransport tegner sig for 75,3 % af den samlede indlandsgodstransport3
fleet icon

6.2 MILLIONER

Der er 6,2 millioner mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer på vejene i EU4
calendar icon

14 ÅR

Gennemsnitsalderen for mellemtunge og tunge godskøretøjer i EU er 13 år5
tank icon

97%

97 % af EU's flåde af tunge lastbiler er dieseldrevne6
 
REDUCE GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS

25%

Tunge lastbiler er ansvarlige for omkring en fjerdedel af CO2-udledningen fra transportsektoren7
km icon

1.7

Godstransport kører mere end 1,7 billioner km på de europæiske veje8

Neste MY Renewable Diesel kan reducere drivhusgasudledningen fra alle dieseldrevne køretøjer med op til 90 %* over brændstoffets samlede livscyklus, sammenlignet med fossil diesel.

Hvor kan jeg tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100)?

FIND TANKSTATION ELLER DISTRIBUTØR

Vil du vide mere?

 

KONTAKT OS

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)