Biobrændstof

Biobrændstof - vejen til at reducere udledningen af drivhusgasser

I 2019 lå det samlede globale forbrug af råolie på 4.525 millioner tons olieækvivalent (Mtoe). Da transportindustrien er ansvarlig for 60 % af denne mængde, er der sat ambitiøse mål for at reducere drivhusgasudledning(GHG). For at nå disse mål råder transportvirksomheder over en række forskellige løsningsmuligheder, for eksempel muligheden for at skifte til vedvarende energi og andre lavere emissionsalternativer, såsom biobrændstoffer og el.

tanker trailers loaded with biofuel being transported by a lake in a pristine, forested area

Hvad er biobrændstoffer?

Biobrændstoffer er brændstoffer fremstillet af vedvarende råmaterialer, såsom biomasse, olier og fedtstoffer af vedvarende oprindelse. Fossile brændstoffer er lavet af ikke-vedvarende fossile ressourcer og sender CO2 ud i atmosfæren. Når man sammenligner de to, udleder biobrændstoffer betydeligt mindre drivhusgas over deres samlet livscyklus. Vedvarende brændstoffer er lavet af tidligere brugte materialer (fx affald og rester) eller olie udvundet fra planter, der kan genoptage CO2 fra luften gennem fotosyntese.

Show More

Vedvarende diesel (fx Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) og konventionel biodiesel (fx Fatty Acid Methyl Ester, FAME eller Rapseed Methyl Ester, RME) forveksles ofte. Selvom begge brændstoftyper kan fremstilles af vedvarende råvarer, er det meget forskellige produkter. Konventionelle biobrændstoffer fremstilles i høj grad af vegetabilske olier, såsom rapsolie eller sojaolie, hvorimod vedvarende brændstoffer i stigende grad produceres af affald og restprodukter. Avancerede produktionsteknologier sikrer, at de bevarer deres høje kvalitet.

De vigtigste forskelle mellem HVO 100 vedvarende diesel og konventionel biodiesel findes i kvalitet og opbevaringsevne. Den kemiske sammensætning af konventionel biodiesel er forskellig fra fossil og HVO100 vedvarende diesel, hvilket begrænser dens anvendelse i brændstofblandinger.

En af de væsentligste forskelle, som vist på molekylært niveau i billedet nedenfor, er, at traditionel biodiesel (FAME, RME) indeholder ilt, som i kombination med fugt kan forårsage mikrobiel vækst.

Neste MY har også væsentligt bedre lagringsegenskaber sammenlignet med biodiesel.
 

 

Faktorer, der bør overvejes

Når du vælger det rigtige, lavere udledningssalternativ til dit køretøj eller din bilflåde, bør du tage følgende med i dine overvejelser:

automotive icon

Rækkevidde

Rækkevidde på en tank eller en opladning.

indicator map

Tilgængelighed

Antal steder, hvor du kan tanke eller oplade.

clock icon

Påfyldningstid/opladningstid

Tid, der er nødvendig for at tanke eller lade op.

euro icon

Investeringsbehov

Kompatibilitet af nuværende køretøjer eller sandsynligt behov for at investere i en ny flåde.

cold weather icon

Præstationer i koldt vejr

De laveste temperatur et køretøj kan køre i.

co2 emissions

Reduktion i drivhusgasudledninger

Reduktion af drivhusgasudledninger (GHG) sammenlignet med fossile brændstoffer, med en Well-to-Wheels-tilgang, især når man tager de samlede ejeromkostninger i betragtning.

Alternative brændstoffer - en sammenligning

De mest tilgængelige alternative brændstoffer i Danmark er ethanol, biodiesel, HVO100 vedvarende diesel og el. En kort beskrivelse af, hvad disse alternativer indebærer, kan findes nedenfor.
 

HVO100

HVO100 er en vedvarende diesel af høj kvalitet med en kemisk sammensætning, der ligner fossil diesel. Den er udelukkende lavet af vedvarende råmaterialer og kan bruges som drop-in brændstof.
Du kan tanke vedvarende diesel i alle dieseldrevne køretøjer uden at ændre motoren eller behøve investere i nye køretøjer. Brugen af Neste MY Renewable Diesel kan også reducere udledninger af nitrogenoxid (NOx) og partikeludledninger, især i ældre køretøjer med mindre udviklet motorteknologi. Vedvarende diesel fungerer ligesom fossil diesel: Den kan modstå kolde forhold ned til -15ºC, arktiske kvaliteter kan gå endnu længere ned – og den kan opbevares i meget lang tid. Det er muligt at blande HVO100 med fossil diesel i alle forhold eller bruge den som den er. Læs mere om Neste MY Renewable Diesel.
biofuels-comparison

1 afhænger af el

Hvor kan jeg tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100)?

FIND TANKSTATION ELLER DISTRIBUTØR

Vil du vide mere?

 

KONTAKT OS

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)