Hvorfor har transport brug for vedvarende brændstoffer?

Hvorfor har transport brug for vedvarende brændstoffer?

Fossile brændstoffer blev brugt første gang til at drive transport i 1804, med den første dampdrevne togrejse. I løbet af de sidste 200 år er fossile brændstoffer kommet til at drive langt størstedelen af transporten til lands, til vands og i luften. At bruge, hvad der virkeligheden er kulstoflagre, som transportbrændstof og udløse CO2 i atmosfæren, er i sagens natur ikke bæredygtigt. Nu er æraen med fossile brændstoffer ved at slutte.

Vi er midt i et grundlæggende paradigmeskifte i, hvordan vi driver mobilitet. Morgendagens mobilitet vil blive drevet af en bred vifte af løsninger, herunder el, brint og vedvarende brændstoffer. Paradigmeskiftet er drevet af et presserende behov for at reducere transportrelaterede uddledninger, og kun ved at kombinere alle tilgængelige løsninger vil vi opfylde klimamålene. Klimaet kan ikke vente. 

Hvorfor vedvarende brændstoffer?

Renewable fuels already help reduce transport emissions, today. Producers across the world are already  marketing different types of renewable fuels, and production capacity is set to expand exponentially over the next decades.

Tilgængeligt

Vedvarende brændstoffer hjælper allerede i dag med at reducere transportudledninger. Producenter over hele verden markedsfører allerede forskellige typer af vedvarende brændstoffer, og produktionskapaciteten forventes at udvides eksponentielt i løbet af de næste årtier.
Switching to Neste’s renewable fuels helps substantially reduce emissions.

Udledningsreduktion

At skifte til Nestes vedvarende brændstoffer hjælper med at reducere udledning væsentligt. For eksempel kan et skifte til Neste MY Renewable Diesel reducere CO2 udledningen med op til 75-95 procent i løbet af brændstoffets levetid, og Neste MY Sustainable Aviation Fuel kan reducere udledning med op til 80 procent.
Neste’s renewable fuels can be used in existing cars, trucks, planes and ships. This will allow these fuels to be adapted quickly.

Eksisterende infrastruktur og køretøjer

Nestes vedvarende brændstoffer kan bruges i eksisterende biler, lastbiler, fly og skibe. Det gør det muligt at indføre brændstofferne hurtigt.
Renewable fuels can be blended with fossil fuels. This allows for a gradual switch and flexibility in operations.

Fleksibel

Vedvarende brændstoffer kan blandes med fossile brændstoffer. Det giver mulighed for et gradvist skifte og fleksibilitet i driften.
Renewable fuels have been around for decades, and are a proven solution for all modes of transport. This is especially important in the aviation sector where safety certification of even the smallest change can take years.

Dokumenteret

Vedvarende brændstoffer har eksisteret i årtier og er en gennemprøvet løsning til alle transportformer. Det er især vigtigt i luftfartssektoren, hvor sikkerhedscertificering af selv den mindste ændring kan tage år.
Renewable fuels can be adapted to all modes of transport. Cars, vans, trucks, planes, ships and heavy machinery can all run on renewable fuels.

Alsidig

Vedvarende brændstoffer kan tilpasses til alle transportformer. Biler, varevogne, lastbiler, fly, skibe og tunge maskiner kan alle køre på vedvarende brændstoffer.
A range of new raw materials and processes could allow global renewable fuel production to grow substantially to over 1000 megatons of oil equivalent by 2040 / Neste

Fremtidssikret

En række nye råmaterialer og processer giver den globale produktion af vedvarende brændstoffer mulighed for at vokse væsentligt til over 1.000 megaton olieækvivalent i 2040. Det vil være nok til at erstatte alle de fossile brændstoffer, der bruges i luftfart og søtransport samt en væsentlig del af vejtransporten.
Renewable fuels can help reduce emissions for road transport where other alternatives might not be viable, including certain vehicle types and for rural communities.

Når og hvor som helst

Vedvarende brændstoffer kan hjælpe med at reducere udledninger i vejtransporten, hvor andre alternativer måske ikke er levedygtige, herunder visse køretøjstyper og for landdistrikter.

Læs mere om Neste MY Renewable Diesel (HVO100)