Hvem er vi

Neste er en finsk virksomhed med hovedkontor i Espoo, nær Finlands hovedstad Helsinki.

Vi er verdens førende producent af bæredygtigt flybrændstof (SAF), vedvarende diesel (HVO100) og vedvarende råmaterialeløsninger til forskellige polymerer og kemikalier. Det er vi blevet ved at forædle affald, restprodukter og forskellige innovative råvarer.

Vi hjælper kunder inden for transport, luftfart, polymerer og kemikalier med at gøre deres forretning mere bæredygtig. I 2022 hjalp Nestes vedvarende løsninger kunder med at reducere deres udledning af drivhusgas globalt med i alt 11,1 millioner tons.

Vores kunder omfatter:

  • distributører af HVO100 vedvarende diesel;
  • engroskunder så fx transportservicevirksomheder;
  • kommuner;
  • andre flådeejere og operatører;
  • lufthavne;
  • flyselskaber;
  • leverandører af flybrændstof;
  • forretningsrejsende; og
  • producenter af polymerer og kemikalier.
neste

Produktion

Vi har raffinaderier i Porvoo i Finland, Rotterdam og Singapore. Ved udgangen af 2023 vil vi øge vores samlede produktionskapacitet af vedvarende produkter til 5,5 millioner tons. Det vil vi gøre gennem en udvidelse af vores Singapore-raffinaderi (i drift fra 1. kvartal 2023) samt vores fælles samarbejde – kaldet Martinez Renewables – sammen med Marathon Petroleum i Martinez i Californien. Derudover vil udvidelsen af Nestes Rotterdam-raffinaderi øge vores samlede produktionskapacitet af vedvarende produkter til 6,8 millioner tons ved udgangen af 2026.

Neste udvikler kemisk genbrug, for at hjælpe med at bekæmpe den globale plastikaffaldsudfordring. Det gør vi ved at indføre vedvarende og genbrugte råmaterialer, som eksempelvis flydende plastaffald, i vores olieraffinaderi i Porvoo i Finland. Samtidig er vi et teknologisk avanceret raffinaderi, der raffinerer olieprodukter i meget høj kvalitet, med en forpligtelse til at nå en CO2-neutral produktion inden 2035. Vores eget tankstationsnetværk på næsten 1.000 stationer dækker fire lande i Østersøregionen: Finland, Estland, Letland og Litauen. Neste MY Renewable Diesel sælges desuden på mere end 500 stationer, via distributionspartnere i Danmark, Sverige, Belgien, Holland, Tyskland og USA.

Vi har iværksat en strategisk undersøgelse, der fokuserer på at transformere Porvoo-raffinaderiet til et vedvarende og cirkulært anlæg med 2-4 millioner tons årlig kapacitet, og sandsynligvis afslutte råolieraffinering i midten af 2030'erne.
 

Vores formål og engagement

Nestes formål er at skabe en sundere planet for vores børn. Vi har forpligtet os til, at støtte vores kunder med at reducere deres udledning af drivhusgas, med mindst 20 millioner tons årligt inden 2030.

Læs Mere

En virksomhed i vækst

I 2022 udgjorde Nestes omsætning 25.707 millioner euro, og tilsvarende udgjorde EBITDA 3.537 millioner euro. I 2022 var det gennemsnitlige antal medarbejdere 5.244, hvoraf omkring 1.600 var baseret i 14 lande, uden for Finland.

NESTES STRATEGI (ENGELSK)

Bliv klogere på vores produkter